Organisation

Eskilstuna Jazzklubb är en ideell organisation
som har till målsättning att öka förståelsen för
och sprida kännedom om jazzmusik
och med den närbesläktade musikformer.

EJK är ansluten till Svensk Jazz (f.d. Svenska Jazzriksförbundet – SJR).


Styrelsen 2018 • dvs 2018-03 – 2019-03

Sten Elmgart, ordförande
Bodil Sjödahl, sekreterare
Vakant, kassör

Övriga ledamöter
Mona Andersson • Magda Elmgart • Adrian Holmström • Peter Illi
Elias Lindqvist • Peter Malmlöf • Tomas Öhling

Revisorer
Anders Viklund • Bo Wastensson
Sonny Nordmarck, suppleant

Dessutom har vi en arrangörsgrupp på ca 25 personer som arbetar med och vid våra arrangemang.

Naturligtvis jobbar inte alla samtidigt utan vi turas om att tjänstgöra.

Du kan känna igen oss vid arrangemangen genom att vi bär en namnskylt.

Tveka inte att kontakta någon av oss om du har något du vill ta upp.

 Dizzy