Organisation

Eskilstuna Jazzklubb är en ideell organisation
som har till målsättning att öka förståelsen för
och sprida kännedom om jazzmusik
och med den närbesläktade musikformer.

EJK är ansluten till Svensk Jazz (f.d. Svenska Jazzriksförbundet – SJR).


Styrelsen 2017 • dvs 2017-03 – 2018-03

Sten Elmgart, ordförande (2017-18, 1 år– omval)
Bodil Sjödahl, sekreterare (2017-19, 2 år – omval)
Vakans, kassör (2017-18, 1 år)

Mona Andersson (2017-18, 1 år – fyllnadsval) • Magda Elmgart (2016-2017, 2 år) • Adrian Holmström (2017-2018, 2 år – omval)
Peter Illi (2017-2018, 2 år – nyval) • Elias Lindqvist (2017-2018, 2 år – omval) • Peter Malmlöf 2017-18, 1 år)

Revisorer (samtliga 2017-18, 1 år)
Anders Viklund • Bo Wastensson • Sonny Nordmarck, suppleant

Dessutom har vi en arrangörsgrupp på ca 25 personer som arbetar med och vid våra arrangemang.

Naturligtvis jobbar inte alla samtidigt utan vi turas om att tjänstgöra.

Du kan känna igen oss vid arrangemangen genom att vi bär en namnskylt.

Tveka inte att kontakta någon av oss om du har något du vill ta upp.

 Dizzy