Vill du bli medlem?

Medlemskapet kostar f.n. 100 kr/år
och som medlem får Du alltid rabatt vid våra arrangemang.

Du har rabatt även på andra sörmländska jazzklubbars
samt på Kulturföreningen Tontrolls (Eskilstuna) arrangemang.

Det vanliga priset vid våra arrangemang på Contrast är 190 kr för icke medlem.
Som medlem betalar Du bara 160 kr.

Ungdomar födda 1999 eller senare och med giltigt medlemskort,
har rätt till fri entré vid våra egna arrangemang (med ordinarie entréavgift – 160/190 kr) på Contrast.

Vid andra större arrangemang kan priset vara högre än det ovan nämnda,
men Du har alltid rabatt. Det rabatterade priset annonseras alltid.

Går Du några gånger på våra arrangemang har Du snabbt tjänat in medlemsavgiften.
Dessutom får Du vårt program för varje termin samt andra medlemsutskick
per post till din hemadress.


Vill du bli medlem?

Skicka e-post till medlem@ejk.nu

Skriv ”Medlem” som ärende för e-posten.
Skriv sedan namn och fullständig adress i själva meddelandet
(du kan ange flera personer)
tillsammans med obligatoriskt födelseår för den som vill bli ungdomsmedlem.

Vi kommer därefter att skicka dig ett säsongsprogram och ett inbetalningskort.

Du kan själv förse ett inbetalningskort med ditt namn,
din adress och ditt födelseår
och betala in 100 kr till
Eskilstuna Jazzklubb, postgirokonto 79 86 53-2.

Glad notVälkommen!