*
 
Välkommen till
Eskilstuna Jazzklubb

 

Facebook

 


Trumpetare
Stampa in

Välkommen till EJK:s
höstsäsong 2018!

O B S !
Biljettsläpp
för samtliga konserter: 24/9
Stadsbiblioteket

Förköp till egna arr sker på Eskilstuna Stadsbibliotek, 016 – 710 51 10. • Förköpsavgift 20 kr.

......... 

Det lönar sig att vara medlem
i Eskilstuna Jazzklubb!

Du tjänar snabbt in medlemsavgiften
på lägre entréavgifter
och erhåller dessutom
programinformation
före icke-medlemmar.

KOLLA!