*
 
Välkommen till
Eskilstuna Jazzklubb

 

Facebook

 


Trumpetare
Stampa in

Förköp till egna arr sker på Eskilstuna Stadsbibliotek, 016 – 710 51 10. • Förköpsavgift 20 kr.

Medlemsbrev via e-post! Se nedan!

• • •


 


MEDLEMSBREV VIA E-POST

Om tillräckligt många anmäler sig till våra medlemsbrev, kommer vi att börja med dessa under hösten.

Tanken är att kunna ge dig en tätare och mer aktuell information om våra arrangemang, än vad du kan få via våra programblad.

Skicka namn och epostadress till:

medlemsbrev@ejk.nu

 

Det lönar sig att vara medlem
i Eskilstuna Jazzklubb!

Du tjänar snabbt in medlemsavgiften
på lägre entréavgifter
och erhåller dessutom
programinformation
före icke-medlemmar.

KOLLA!