*
 
Välkommen till
Eskilstuna Jazzklubb

O B S !

INSTÄLLDA KONSERTER!

Se nedan!

O B S !

I rådande virusläge har dessa konserter – efter samråd mellan EJK och musikerna – ställts in:

18/3 – Tuxedo Jazzband
24/3 – Peter Lind and the Cabaret Band

25/3 Jamkväll
1/4 ReCap Delphi Glenn
8/4 Jan Allan – ”Jonas” Jonasson Quintet

25/3 Årsmötet flyttas till ett senare datum

Återköp av biljetter sker från Tickster – support@tickster.com

För kontakt med EJK – info@ejk.nu

Facebook

 


Trumpetare
Stampa in

F Ö R K Ö P
Biljetter till egna arrangemang kan förköpas hos tickster.com
sök på ”Eskilstuna Jazzklubb” eller klicka här
eller köp hos
Eskilstuna Stadsbibliotek, telefon: 016 – 710 51 10
Förköpsavgift, i båda fallen, 20 kr

Medlemsbrev via e-post! Se nedan!

• • •

O B S !
Konserterna den 18/3 resp den 24/3, har efter samråd mellan EJK och musikerna ställts in!


MEDLEMSBREV VIA E-POST

Om tillräckligt många anmäler sig till våra medlemsbrev, kommer vi att börja med dessa under hösten.

Tanken är att kunna ge dig en tätare och mer aktuell information om våra arrangemang, än vad du kan få via våra programblad.

Skicka namn och epostadress till:

medlemsbrev@ejk.nu

 

Det lönar sig att vara medlem
i Eskilstuna Jazzklubb!

Du tjänar snabbt in medlemsavgiften
på lägre entréavgifter
och erhåller dessutom
programinformation
före icke-medlemmar.

KOLLA!