*
 
Välkommen till
Eskilstuna Jazzklubb

 

Facebook

 


Trumpetare
Stampa in

Vi tackar
medlemmar, publik och
samarbetspartners
för den gångna säsongen
och återkommer inför hösten!

En fantastisk sommar
tillönskas er alla!

Förköp till egna arr sker på Eskilstuna Stadsbibliotek, 016 – 710 51 10. • Förköpsavgift 20 kr.

 


 

Det lönar sig att vara medlem
i Eskilstuna Jazzklubb!

Du tjänar snabbt in medlemsavgiften
på lägre entréavgifter
och erhåller dessutom
programinformation
före icke-medlemmar.

KOLLA!